Hjälp
Hjälp

Home Page

Vänligen logga in

[Glömt lösenord]

Glömt lösenord

Emergency Communication EmCom

EmCom är ett komplett och lättanvänt system för Larmhantering och GPS-spårning via dator, surfplatta eller smartphone.

Med EmCom får du en komplett larmhantering och mobil GPS positioneringstjänst där du kan följa varje GPS personlarm i realtid på ett kartunderlag. Det är ett snabbt och enkelt sätt att även få en översikt över t.ex. en arbetsgrupp. GPS spårningstjänsten ger även möjlighet att se historik, d.v.s. var GPS enheterna startade och stannade samt hur enheterna har rört sig under en specifik period. Du växlar enkelt kart typ efter behov: väg, terräng, hybrid eller satellit, med en licensierad tjänst från Google för att garantera tillgänglighet. Du kan få larm via SMS, e-mail eller direkt på datorskärmen, utan begränsning i antalet mottagare av larm från olika enheter.

Med EmCom finns all din information tillgänglig via personliga inloggningar på internet vilket innebär en flexibel lösning som inte kräver underhåll och uppdateringar från användarens sida. All data sparas i en säker datamiljö i upp till 7 år (digital körjournal).

screenshot
screenshot
screenshot
screenshot

» EmCom - Funktioner

Spårning och sökning: Hitta saknade personer, följ upp leveranser eller skaffa en överblick över aktuella och historiska positioner. All information i EmCom systemet sparas i upp till 7 år (valbart).

Larm: När EmCom tar emot ett larm aktiveras sändning enligt upplagd lista till skärmen på dator, SMS, e-mail samt till alla de personlarm som har skärm. I larmmeddelandet bifogas förvald information så som larmhändelse, position, tid, hastighet, riktning mm. Det finns inga begräsningar i antal mottagare och alla larm sparas i en larmlogg.

Livelink: En Livelink kan vid larm skickas som SMS eller e-mail och är en länk med direkt access till en karta som uppdateras i realtid och visar var larmenheten befinner sig. Larmcentral, kollegor eller anhöriga kan på så sätt spåra larmet i realtid och se till att rätt hjälpinsats kommer på plats. Giltighetstid på den Livelink som skickats begränsas efter önskemål.

Områdesbevakning: Här kan du enkelt, med hjälp av “staket” (Geofence) markera och aktivera ett eller flera områden. När någon av dina GPS enheter lämnar eller kommer till ett aktiverat område skickas ett SMS eller e-mail direkt med uppgift om vilket larm det rör sig om. Ett område kan vara en adress, en kommun eller ett land, det finns inga storleksbegränsningar. Områdesbevakning erbjuder en kvalitativ säkerhetslösning för bl.a. utsatta personer.

Separationslarm: När avståndet mellan två GPS enheten överstiger eller understiger ett inställt värde skickas larm automatiskt. Även användbart vid besöksförbud.

Rapporter: Systemet kan generera ett stort antal färdiga rapporter för visning på skärm eller nerladdning i olika filformat. Färdväg, körjournal, larmrapport, stopprapport, batterirapport, temperaturrapport och hastighetsrapport är några exempel. Det finns även en funktion att prenumerera på rapporter som då skickas automatiskt enligt ett förutbestämt intervall.

Hastighetskontroll: När en enhet överskrider en förutbestämd hastighet skickas en varning via SMS eller e-mail.

No Contact: Få en varning när en enhet har driftstörningar i kommunikationen eller befinner sig på en plats utan GSM/4G täckning.

Driftlarm: Få ett meddelande när en kollega startar larmet och börjar arbetspasset eller inte återkommit på utsatt tid.

Batterilarm: Bestäm själv vid vilken batterinivå som GPS enheten skall skicka batterilarm.

Begränsningar i GSM-täckning: Få ett SMS eller e-mail när täckningen blir sämre och enheten börjar närmar sig det kritiska läget där den inte längre kan skicka larm.

Stöldskydd: Tack vare en inbyggd skaksensor i larm kan du få ett SMS eller e-mail när GPS enheten kommer i rörelse.

Man Down: När lutningen går över en förbestämd vinkel i någon riktning skickas automatiskt ett larm efter en förutbestämd tid.

Förutom grundfunktionerna beskrivna ovan erbjuds dessa produktspecifika funktioner:

Temperaturkontroll: EmCom systemet kan övervaka temperaturen i lastutrymmet och säkerställa din del av kylkedjan. EmCom skapar såväl larm som fullständiga rapporter, vilka redogör för temperaturhistoriken i minsta detalj.

Timerlarm: SRT405/406 kan efter en förutbestämd tidsperiod automatiskt skicka ett larm om användaren skulle vara medvetslös eller på annat sätt oförmögen att själv kunna larma. Timerlarmet aktiveras, förlängs och avaktiveras genom att trycka på Timerlarmsknappen.

Rörelsedetektor: Utrustad med en IR-detektor kan en GPS enhet detektera rörelse i det rum eller objekt som övervakas. När enheten detekterar rörelse skickas larm omgående via SMS eller e-mail.

Foto vid larmhändelse: En kamera ansluten till EmCom kan vid larmhändelse ladda upp ett foto till systemet. Bilden skickas till valda mottagare via e-mail. Information om att en bild har tagits kan skickas via SMS eller e-mail.

» Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om EmCom, kontakta oss på e-mail info@emcom.eu eller telefon 073-652 7807


» Samarbetspartners

SRT

SRT har många års erfarenhet av utveckling och produktion inom datakommunikation och geopositionering. De är idag Sveriges ledande tillverkare av personlarm och har ett gott samarbete med stora delar av den svenska industrin.

 

            

Vill du veta mer om SRT’s produktsortiment ?
Klicka här.

 

 

Emergency Communication EmCom AB
Munkerödsvägen 4A, 444 32  Stenungsund | +46 (0) 73 652 78 07  | info@emcom.eu | Säker IT-Miljö

GPS-koordinater:

 WGS 84 (lat, lon):   N 58° 3.796', E 11° 52.513'

WGS 84 decimal (lat, lon):   58.06327, 11.87522

RT90:   6444455, 1268098

SWEREF99 TM:   6440021, 315663

Google länk - klicka här
ENIRO länk - klicka här